ΕΕ: Επίσημη έρευνα στη συμφωνία Cosco για ΟΛΠ

11 Οκτ 2012

Υπό αμφισβήτηση τίθεται η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την κινεζική εταιρεία Cosco όσον αφορά τις προβλήτες του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Η Κομισιόν ξεκίνησε και επισήμως έρευνα για τα φορολογικά πλεονεκτήματα που δίνονται με τη συγκεκριμένη σύμβαση παραχώρησης, τα οποία, κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστούν κρατική στήριξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλιστα καλεί την ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει σε διάστημα ενός μήνα, ώστε να λάβει οριστικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο, η Επιτροπή αξιολόγησε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
- Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος επί δεδουλευμένων τόκων.
- Ευνοϊκές διατάξεις όσον αφορά την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ.
- Μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό.
- Επιλογή μεταξύ τριών μεθόδων απόσβεσης.
- Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος εταιρειών για αγαθά, έργα και υπηρεσίες που παρέχονται στην PCT (Cosco) εκτός Ελλάδος από εταιρείες ή κοινοπραξίες εκτός Ελλάδος, σε περίπτωση διμερούς φορολογικής συμφωνίας.
- Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί συμφωνιών δανειοδότησης, καθώς και οποιασδήποτε συμπληρωματικής συμφωνίας για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου.
- Απαλλαγή από φόρους, τέλη χαρτοσήμου, συνεισφορές και τυχόν δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων για τις συμβάσεις μεταξύ δανειστών των δανειακών συμβάσεων, βάσει των οποίων μεταβιβάζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές. 
- Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου για κάθε οικονομική αντιστάθμιση που καταβάλλεται από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) στην PCT, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης.
- Προστασία που προβλέπεται στο νομοθετικό διάταγμα 2687/53 για την επένδυση της σύμβασης παραχώρησης και απαλλαγή από τους κανόνες αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο.

«Κατά πάγια νομολογία, για να νοθεύει ή να απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό ένα μέτρο, αρκεί ο αποδέκτης της ενίσχυσης να ανταγωνίζεται με άλλες επιχειρήσεις σε αγορές, οι οποίες είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό», σημειώνει και προσθέτει: «Συνεπώς, φαίνεται ότι τα υπό εξέταση επιλεκτικά φορολογικά πλεονεκτήματα, που παρασχέθηκαν, θα νοθεύσουν ή υπάρχει κίνδυνος να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν τις μεταξύ των κρατών-μελών συναλλαγές», καταλήγει η Κομισιόν.
πηγη

Συνοδευτικό Υλικό 
Έρευνα Κομισιόν για Cosco - ΟΛΠ  (5/10/2012)


Share on :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2015 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ
Distributed By My Blogger Themes | Design By Herdiansyah Hamzah